Fair Play

Stowarzyszenie Fair Play zostało powołane w 2001 roku przez grupę absolwentów prawa. Główną ideą, skłaniającą młodych ludzi do założenia Stowarzyszenia była głęboka chęć wyrażenia sprzeciwu wobec działalności korporacji zawodowych, zamykających w praktyce wszelkie drogi rozwoju młodego pokolenia oraz utrudniających dostęp do usług, także poprzez manipulowanie rynkiem popytu i podaży, co w rzeczywistości generowało znaczny wzrost kosztów ich wykonywania. Unikalny charakter „buntu” młodego pokolenia, pierwotnie skupiający w swoim gronie absolwentów i studentów prawa, w miarę upływu czasu, został dostrzeżony przez przedstawicieli innych zawodów np. ekonomistów, administratywistów.


W chwili obecnej do Stowarzyszenia należą młodzi ludzie z całej Polski, skupieni wokół tych samych celów - walce z ograniczeniami w dostępie przy wykonywaniu zawodu, barierami wzrostu. Takie zróżnicowanie profili zawodowych stwarza dodatkowe możliwości rozpoznania i dotarcia do głównych problemów poszczególnych grup zawodowych.


Przeważająca większość naszych członków to osoby z wykształceniem prawniczym – zarówno studenci, absolwenci studiów prawniczych, aplikanci, doktoranci, nauczyciele akademiccy a także osoby czynnie wykonujące zawód sędziego, adwokata, radcy prawnego, prawnika w międzynarodowych firmach konsultingowych oraz osoby pracujące w administracji publicznej – zajmujące się legislacją oraz prawem w urzędach (przeważnie centralnych organach administracji państwowej).


Prowadzimy systematyczne działania na rzecz zwiększenia dostępu do pomocy prawnej i wymiaru sprawiedliwości, ograniczenia przepisów i praktyk dyskryminacyjnych w polskim prawie, zwiększenia przejrzystości i sprawności funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, a przede wszystkim dotyczące równego dostępu do wykonywania zawodów prawniczych.