adwokat

Adwokat to zawód uważany za prestiżowy, cieszy się ogromnym poważaniem w społeczeństwie. Podstawowym zadaniem takiej osoby jest świadczenie pomocy prawnej. Chętnych do podjęcia pracy w tej profesji nie brakuje, jednakże droga do zostania poważanym adwokatem jest długa i niełatwa.

Ile zarabia adwokat w Polsce?

Adwokat to jedna z najbardziej intratnych profesji. Średnie miesięczne wynagrodzenie w tym zawodzie wynosi 5000 zł brutto. Początkujący adwokaci zarabiają zwykle poniżej 4000 zł brutto, ci najlepsi natomiast mogą liczyć na bardzo wysokie uposażenie przekraczające 10000 zł brutto. Najistotniejszymi czynnikami decydującymi o wysokości pensji są doświadczenie oraz ilość wygranych spraw. Charakter otrzymywanych zleceń również nie jest w omawianym kontekście bez znaczenia. Należy przy tej sposobności zaznaczyć, iż także w przypadku przegranych spraw adwokat pobiera wynagrodzenie, chociaż w tym układzie nie otrzymuje oczywiście żadnych premii i dodatków.

Czym zajmuje się adwokat?

Zasady funkcjonowania zawodu adwokata w Polsce są regulowane ustawą z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze. Polega on na świadczeniu pomocy prawnej – to dość szerokie pojęcie, w ramach którego mieści się wiele czynności takich jak m.in.:

 • udzielanie porad prawnych,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • opracowywanie projektów aktów prawnych,
 • występowanie w imieniu klienta przed sądami i urzędami.

Pomoc ze strony adwokata często okazuje się niezbędna w rozmaitych typach spraw: karnych, administracyjnych oraz gospodarczych. Pojawia się tu ważna uwaga, a mianowicie taka, że zdarza się, iż adwokat jest mylony z radcą prawnym. Tymczasem są to dwa zupełnie odrębne zawody – najistotniejsza różnica pomiędzy nimi jest taka, że jedynie adwokat ma prawo do występowania w charakterze obrońcy w sprawach karnych oraz karnoskarbowych. Radca prawny takich możliwości nie posiada. Mówi się co prawda sporo o połączeniu tych profesji w jedną, ale póki co jest tak, a nie inaczej – choć Polska to jeden z nielicznych w Europie krajów, gdzie występuje dualizm omawianych zawodów prawniczych.

Jak zostać adwokatem?

Pierwszym krokiem w kierunku zostania adwokatem jest zdobycie odpowiedniego wykształcenia. W tym celu należy ukończyć studia prawnicze uwieńczone zdaniem egzaminu magisterskiego. Stosowne kierunki znajdują się na wielu uczelniach w Polsce. Następnie kandydat musi odbyć aplikację adwokacką – nabór na nią jest prowadzony raz w roku i ma formę egzaminu konkursowego. Aby do niego przystąpić, należy:

 • uiścić opłatę egzaminacyjną,
 • w siedzibie stosownej komisji konkursowej złożyć zgłoszenie zawierające m.in.:

– kwestionariusz osobowy,

– CV,

– wniosek o dopuszczenie do egzaminu,

– oryginał bądź urzędowy odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów prawniczych z tytułem magistra.

Egzamin trwa 4 godziny i składa się ze 150 pytań zamkniętych w pisemnym teście. Za każdą poprawną odpowiedź jest przyznawany 1 punkt, a minimalnym progiem, który trzeba osiągnąć, by zaliczyć egzamin, jest 100 punktów. Dodatkowe punkty uzyskuje się za:

 • ukończony drugi kierunek studiów,
 • dyplom z wyróżnieniem,
 • udokumentowaną znajomość języków obcych.

Pozytywnie zdany egzamin uprawnia do odbycia aplikacji adwokackiej – na wpisanie się na listę aplikantów kandydat ma 2 lata. Aplikacja jest odpłatna, trwa 3 lata i kończy się egzaminem zawodowym.

Istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu zawodowego bez obowiązku odbywania aplikacji. Takie prawo przysługuje m.in.:

 • doktorom nauk prawnych,
 • osobom z odpowiednim doświadczeniem, np. które przez okres minimum 5 lat w okresie nie dłuższym niż 8 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu zawodowego pracowały stanowisku referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta sędziego bądź asystenta prokuratora,
 • osobom pracującym na stanowisku radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa,
 • osobom, które mają zdany egzamin sędziowski, prokuratorski lub notarialny.

Ponadto obowiązku obywania aplikacji oraz zdawania egzaminu zawodowego nie mają m.in.:

 • profesorowie i doktorzy habilitowani nauk prawnych,
 • osoby, które przez minimum 3 lata były zatrudnione na stanowisku radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

W zawodzie adwokata bardzo ważne są również pewne predyspozycje. Najczęściej wskazuje się tu na:

 • odpowiedzialność,
 • zaangażowanie,
 • uczciwość,
 • szczerość,
 • wysoką kulturę osobistą,
 • zdolności interpersonalne,
 • umiejętność słuchania.

Adwokat – własna firma

Otworzenie własnej kancelarii adwokackiej nie jest skomplikowane z formalnego punktu widzenia. Zazwyczaj przybiera ona formę jednoosobowej działalności gospodarczej, gdzie standardowe procedury są proste – trzeba w stosownym urzędzie gminy lub miasta złożyć  wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Na tej podstawie nadawany jest numer REGON. Znacznie trudniejszym wyzwaniem jest pozyskanie klientów oraz ich utrzymanie – zwłaszcza, że konkurencja w tej branży jest ogromna, co odczuwają głównie adwokaci funkcjonujący w dużych miastach. Poza tym praca na własny rachunek wymaga ogromnego zaangażowania – śmiało można się pożegnać ze standardowym czasem pracy wnoszącym 8 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu. Doświadczeni adwokaci niejednokrotnie podkreślają, iż w pracy są praktycznie przez cały czas.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here