rodzaje magazynów
fot. pixabay.com

Rodzaje magazynów to raczej nie jest temat, który interesuje każdego. Jest to specjalistyczna wiedza, którą powinien posiadać specjalista ds. logistyki, bowiem praca logistyka jest ściśle związana z zasobami magazynowymi, a wiedza ta niekiedy wpływa na to, ile zarabia logistyk. Jest to także dość popularny temat wśród prac na studiach logistycznych i transportowych. 

Zanim przejdziemy do rodzajów magazynów, warto pokrótce wspomnieć, co to jest logistyka? A logistyka to nic innego, jak wszelkie procesy dotyczące zarządzania dostawami, przepływu produktów, materiałów i surowców. Logistyka dotyczy także planowania, kontroli przepływu towarów, kontroli zapasów i przewidywania ich zapotrzebowania, a więc opiera się ściśle o zakres wiedzy magazyniera.

W najprostszym rozumieniu magazyny dzielimy na: 

magazyny otwarte – służą do przechowywania materiałów odpornych na warunki atmosferyczne. Najczęściej są to place, przygotowane do przetrzymywania drewna, wyrobów metalowych czy mineralnych. Kluczowe znaczenie ma tu rodzaj podłoża, który decyduje o możliwości przechowywania danego asortymentu. Najpopularniejszym podłożem są tu wylewki betonowe.

magazyny półotwarte – zabezpieczają produkty przed częściowym wpływem warunków atmosferycznych. Są to konstrukcie posiadające dach i przynajmniej jedną ścianę. Elementy zabudowy muszą być wykonane z materiałów ognioodpornych. Do magazynów półotwartych należą wiaty i zasieki.

magazyny zamknięte – są to konstrukcje posiadające całkowitą zabudowę (podłoga, sufit, ściany, drzwi). Jest to najliczniejsza grupa występujących magazynów. Jeśli przechowywane są w nich takie produkty jak nawozy, cement, druty, magazyny wówczas nie muszą być wyposażone w żadne instalacje. Z reguły jednak większość magazynów musi być wyposażona w pełni w następujące instalacje: oświetlenie i energia, instalacje grzewcze i klimatyzacje, instalacje wodno-kanalizacyjne, instalacje przeciwpożarowe.

magazyny wysokiego składowania – w tym przypadku wysokość składowania przekracza 7,2 metra. Składowanie odbywa się na specjalnie zamontowanych (stabilnych) regałach, które posiadają miejsca paletowe. Koszty magazynowania są tu nawet kilkakrotnie większe niż w przypadku magazynów niskiego składowania.

W systemie logistycznym magazyn pełni funkcję miejsca, w którym tymczasowo są przechowywane towary. Zapasy magazynowe zapewniają stabilizację zaspokajania potrzeb produkcyjnych, handlowych i usługowych, oraz płynność tych działań. Ich zadaniem jest zachowanie i utrzymanie wartości użytkowej przechowywanych produktów, materiałów i surowców.

logistyka magazyn
fot. pixabay.com

Ze względu na pełnione funkcje i wykonywane w nich czynności, magazyny dzielimy na:

  • magazyny rozdzielcze– przechowywane są w nich towary pochodzące z różnych źródeł, towary dzielone na partie, w kolejnym etapie dochodzi do kompletacji i wysyłki do klienta,
  • magazyny transportowo przeładunkowe– tu odbywa się wyładunek towaru z jednego środka transportu, by po przechowaniu go umieścić w nienaruszonym stanie w innym środku transportu,
  • magazyny skupu– w takim magazynie gromadzone, skupione produkty, po uprzedniej segregacji są przygotowywane do wysyłki. Dotyczy to w większości przypadków produktów rolnych.
  • magazyny zasobowe– takie magazyny przeznaczone są do przechowywania zapasów produktów przez dłuższy okres czasu (np. w przypadku klęski żywiołowej czy wojny).

Ze względu na rodzaj przechowywanego w nich asortymentu magazyny handlowe dzieli się na: 

magazyny uniwersalne (wielobranżowe)– przechowywanie podstawowych grup towarów żywnościowych i nieżywnościowych,

magazyny ogólnospożywcze– przechowywanie produktów z grupy towarów żywnościowych,

magazyny ogółnoprzemysłowe– przechowywanie produktów nieżywnościowych (magazyny muszą być odpowiednio do tego przystosowane),

– magazyny wyspecjalizowane– przechowywanie określonej grupy asortymentu wymagającej szczególnych warunków magazynowania,

– magazyny o wąskiej specjalizacji- przechowywanie tylko jednego rodzaju towaru o prostym asortymencie.

Odpowiednio przystosowany magazyn jest niezbędny niemalże w każdej branży. Nawet firmy przeprowadzkowe, które z reguły zajmują się tylko transportem, muszą uwzględnić ewentualne przechowywanie towarów w trakcie przeprowadzki, gdyby ta wymagała np. Przeładunku, co niekiedy się zdarza, zwłaszcza jeśli chodzi o transport międzynarodowyprzeprowadzki międzynarodowe.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here